EPI-Norr 1991, 2001 och 2011

Skapare/primärforskare:

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Beskrivning:

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Region Norrbotten

Skapare/primärforskare:

Monica Degerman Svensson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Charlotte Hansson - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Angelica Lantto - Region Norrbotten, Division Folktandvården, Samhällsodontologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0274

Beskrivning:

EPI-Norr 1991, 2001 och 2011 är tre tvärsnittsstudier som bygger på enkätundersökning i kombination med klinisk undersökning av slumpmässigt utvalda individer i olika åldersgrupper i Norrbotten.
År 1991 omfattade studien 35-, 50- och 65-åringar, 2001 kompletterades med 75-åringar och 2011 även med 85-åringar i syfte att även kunna följa hälsan i grupperna över tid. Vid samtliga tre delstudierna har ca 10 procent av populationen i åldersgrupperna inbjudits att delta.
Med inbjudan skickades enkätfrågorna och senare en påminnelse. De som inte besvarat enkäten vid undersökningen fick svara på frågorna muntligt. De kliniska undersökningarna har genomförts av ett begränsat antal i förväg kalibrerade tandvårdsteam som rest runt i länet.
Materialet innehåller uppgifter om försökspersonernas svar på frågor om hälsa, upplevda problem med mun och tänder, upplevelser av tandvård och bemötande samt data från klinisk undersökning. Det finns också data från en vårdbehovsbedömning som tagit hänsyn till individens önskemål att åtgärda det av tandläkaren identifierade vårdbehovet.
Tandvårdslagen anger att land

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-01-01 — 2012-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norrbottens län, indelat i olika geografiska områden i Norrbotten

Analysenhet:

Population:

35- 50- 65, 75- och 85-åringar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Umeå

Contacts for questions about the data:

Angelica Lantto

Charlotte Hansson

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år


ISBN: 9789163741494

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-10-09