Afrint

Den här databeskrivningen är automatiskt överförd från Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen.

Skapare/primärforskare:

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Beskrivning:

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Skapare/primärforskare:

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0275

Beskrivning:

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Ghana, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia

Geografisk beskrivning: Afrika söder om Sahara

Analysenhet:

Population:

småjordbrukare

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 348-2014-3848

Vetenskapsrådet — dnr 421-2010-2108

Afrint I-III

Skapare/primärforskare:

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Beskrivning:

Longitudinellt dataset som innehåller data för en panel av småbrukare intervjuade 2002, 2007 respektive 2012/2015. Tvärsnitten består av 2325, 2473 respektive 2544 hushåll. Panelen består av 1566 hushåll. Intervjuer har genomförts med hushållsöverhuvudet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — 2015

Publicerad: 2018-09-24