Afrint

SND-ID: EXT 0275

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Beskrivning

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Finansiering 1

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 348-2014-3848

Finansiering 2

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 421-2010-2108
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

småjordbrukare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ghana, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia

Geografisk beskrivning: Afrika söder om Sahara

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

EKONOMI, BOSTÄDER OCH MARKANVÄNDNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Afrint I-III

Beskrivning

Longitudinellt dataset som innehåller data för en panel av småbrukare intervjuade 2002, 2007 respektive 2012/2015. Tvärsnitten består av 2325, 2473 respektive 2544 hushåll. Panelen består av 1566 hushåll. Intervjuer har genomförts med hushållsöverhuvudet.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 – 2015

Publicerad: 2018-09-24
Senast uppdaterad: 2018-10-03