Afrint

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Beskrivning

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Ämnesområde

EKONOMI, BOSTÄDER OCH MARKANVÄNDNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Identifierare

SND-ID: EXT 0275

Beskrivning

Studien har följt 1566 småbrukarhushåll i sex afrikanska länder sedan 2002, syftet har varit att förstå hur jordbruket har utvecklats över de senaste femton åren, givet stora investeringar i jordbruket.

Syfte:

Ursprungssyftet har varit att undersöka förutsättningarna för jordbruksintensifiering i Afrika söder om Sahara. Detta har sedan vidgats till att försöka kartlägga och förstå kopplingen mellan agrara och icke-agrara försörjningsmöjligheter i synnerhet med fokus på skillnader mellan män och kvinnor.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 — 2015

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ghana, Kenya, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia

Geografisk beskrivning: Afrika söder om Sahara

Analysenhet

Population

småjordbrukare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 348-2014-3848

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: 421-2010-2108

Ämnesområde

EKONOMI, BOSTÄDER OCH MARKANVÄNDNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Afrint I-III

Skapare/primärforskare

Agnes Andersson Djurfeldt - Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Beskrivning

Longitudinellt dataset som innehåller data för en panel av småbrukare intervjuade 2002, 2007 respektive 2012/2015. Tvärsnitten består av 2325, 2473 respektive 2544 hushåll. Panelen består av 1566 hushåll. Intervjuer har genomförts med hushållsöverhuvudet.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2002 — 2015

Publicerad: 2018-09-24
Senast uppdaterad: 2018-10-03