Förekomst av luftrörssymtom och astma hos svenska tävlingsmotionärer

Skapare/primärforskare

Nikolai Stenfors - Umeå universitet, Enheten för medicin orcid

Beskrivning

Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Syfte:

Kartlägga förekomsten av luftrörsbesvär och astma bland tävlingsmotionärer

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Nikolai Stenfors - Umeå universitet, Enheten för medicin orcid

Identifierare

SND-ID: EXT 0276

Beskrivning

Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Syfte:

Kartlägga förekomsten av luftrörsbesvär och astma bland tävlingsmotionärer

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 — 2015-07-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Anmälda deltagare till Lidingöloppet 2014, Vasaloppet 2015 och Vansbrosimningen 2015

Tidsdimension

Etikprövning

Umeå — dnr 2014/287-31

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Amanda Näsman, Tommie Irewall, Ulf Hållmarker, Anne Lindberg, and Nikolai Stenfors, “Asthma and Asthma Medication Are Common among Recreational Athletes Participating in Endurance Sport Competitions,” Canadian Respiratory Journal, vol. 2018, Article ID 3238546, 7 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3238546.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-11-20