Förekomst av luftrörssymtom och astma hos svenska tävlingsmotionärer

Skapare/primärforskare:

Nikolai Stenfors - Umeå universitet, Enheten för medicin orcid

Beskrivning:

Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Skapare/primärforskare:

Nikolai Stenfors - Umeå universitet, Enheten för medicin orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0276

Syfte:

Kartlägga förekomsten av luftrörsbesvär och astma bland tävlingsmotionärer

Beskrivning:

Studiens syfte var att kartlägga förekomst av och riskfaktorer för luftrörsymtom och astma hos tävlingsmotionärer inom kondi-
tionsidrott.
Samtliga svenska medborgare över 17 års ålder anmälda till Lidingöloppet, Vasaloppet och
Vansbrosimningen inviterades. De anmälda deltagarna erhöll en webenkät innan tävling. Enkäten baserades
på ECHRSII-enkäten med frågor kring luftrörsbesvär, allergi, astma, som kompletterades
med frågor kring träning. Vår huvudsakliga frågeställning var att beräkna förekomsten av själv-rapporterad läkar-diagnosticerad
astma i studiepopulationen, indelat på kön, tävling, deltagarens huvudsakliga idrottsgren och trän-
ingsmängd.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-09-01 — 2015-07-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Population:

Anmälda deltagare till Lidingöloppet 2014, Vasaloppet 2015 och Vansbrosimningen 2015

Tidsdimension:

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Etikprövning:

Umeå —2014/287-31

Kontaktperson för frågor om data:

Nikolai Stenfors

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Amanda Näsman, Tommie Irewall, Ulf Hållmarker, Anne Lindberg, and Nikolai Stenfors, “Asthma and Asthma Medication Are Common among Recreational Athletes Participating in Endurance Sport Competitions,” Canadian Respiratory Journal, vol. 2018, Article ID 3238546, 7 pages, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/3238546.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).