Retinopati och återfall i stroke hos typ 2 diabetespatienter och matchade kontroller

SND-ID: EXT 0277

Skapare/primärforskare

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 1056-11

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01 – 2010-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Hälsa (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer
Publicerad: 2018-12-17