Retinopati och återfall i stroke hos typ 2 diabetespatienter och matchade kontroller

Skapare/primärforskare:

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Beskrivning:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Hälsa (INSPIRE ämnesklassificering)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Skapare/primärforskare:

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0277

Beskrivning:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-01-01 — 2010-12-31

Geografisk utbredning:

Analysenhet:

Population:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Göteborg — dnr 1056-11

Ämnesområde:

HÄLSA, specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Hälsa (INSPIRE ämnesklassificering)

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2018-12-17