Retinopati och återfall i stroke hos typ 2 diabetespatienter och matchade kontroller

Primärforskare:

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Beskrivning:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Nyckelord:

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Beskrivning:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Nyckelord:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-01-01 — 2010-12-31

Analysenhet:

Population:

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövningsnämnd:

Göteborg —1056-11

Restriktioner:

Materialet lämnas senast ut efter kontakt med ansvarig forskare