Retinopati och återfall i stroke hos typ 2 diabetespatienter och matchade kontroller

Skapare/primärforskare

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Beskrivning

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Hälsa (INSPIRE ämnesklassificering)

Skapare/primärforskare

Ola Hjelmgren - Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin orcid

Identifierare

SND-ID: EXT 0277

Beskrivning

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01 — 2010-12-31

Geografisk utbredning

Analysenhet

Population

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Etikprövning

Göteborg — dnr 1056-11

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Hälsa (INSPIRE ämnesklassificering)

Ladda ner metadata

Publicerad: 2018-12-17