Svensk text

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet

Beskrivning

Samling med språkresurser på svenska speciellt anpassat för att snabbt och enkelt kunna läsas in av programspråk som Python, R eller dylikt. Bland språkresurserna finns namn på kvinnor (förnamn), män (förnamn), städer, kommuner, län, huvudstäder, länder, nationaliteter, yrken, myndigheter, massmedier med mera.

Syftet är att samla svenska resurser som är fria att använda, finns i flera öppna standardiserade format (exempelvis CSV och JSON), har en enkel datastruktur som enkelt kan maskinläsas, består av små filer utan onödigt krimskrams och har exempelkod (R och Python) för att snabbt kunna användas.

Materialet utökas och uppdateras kontinuerligt under öppna licenser.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet

Identifierare

SND-ID: EXT 0278

Beskrivning

Samling med språkresurser på svenska speciellt anpassat för att snabbt och enkelt kunna läsas in av programspråk som Python, R eller dylikt. Bland språkresurserna finns namn på kvinnor (förnamn), män (förnamn), städer, kommuner, län, huvudstäder, länder, nationaliteter, yrken, myndigheter, massmedier med mera.

Syftet är att samla svenska resurser som är fria att använda, finns i flera öppna standardiserade format (exempelvis CSV och JSON), har en enkel datastruktur som enkelt kan maskinläsas, består av små filer utan onödigt krimskrams och har exempelkod (R och Python) för att snabbt kunna användas.

Materialet utökas och uppdateras kontinuerligt under öppna licenser.

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ladda ner metadata

Upphovsrätt

Särskild upphovsrätt (t.ex. Creative Commons) för respektive material beskrivs på https://github.com/peterdalle/svensktext

Svensk text

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2018-12-20
Senast uppdaterad: 2019-12-16