Provfiske vid kusten - KUL

Den här databeskrivningen är automatiskt överförd från Sveriges lantbruksuniversitet till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen.

Skapare/primärforskare:

Sveriges lantbruksuniversitet

Beskrivning:

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar provfiskedatabasen FiRRe som lagrar fångstuppgifter från 1960-talet och framåt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges lantbruksuniversitet

Skapare/primärforskare:

Sveriges lantbruksuniversitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0280

Beskrivning:

SLU Aqua:s kustfiskedatabas KUL innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. KUL har varit i drift sedan 2006. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar provfiskedatabasen FiRRe som lagrar fångstuppgifter från 1960-talet och framåt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

Språk:

Svenska

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2019-01-29