Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

SND-ID: EXT 0281

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Beskrivning

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataseten inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Hemsida

Dataset
Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Publicerad: 2019-02-19
Senast uppdaterad: 2020-12-15