Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Beskrivning

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataseten inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Ansvarig institution/enhet

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Identifierare

SND-ID: EXT 0281

Beskrivning

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataseten inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Språk

Engelska

Ladda ner metadata

Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

Skapare/primärforskare

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2019-02-19
Senast uppdaterad: 2020-12-15