Copernicus Climate Change Service, Klimatreanalyser

Skapare/primärforskare:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Beskrivning:

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataset inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Skapare/primärforskare:

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Identifierare:

SND-ID: EXT 0281

Beskrivning:

Klimatreanalyser kombinerar tidigare observationer med modeller för att generera konsekventa tidsserier av flera klimatvariabler. Reanalyser är bland de mest använda dataset inom geofysiska vetenskaper. De ger en omfattande beskrivning av det observerade klimatet som det har utvecklats under de senaste decennierna, på 3D-nät med dagliga intervaller.

Språk:

Engelska

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2019-02-19