Umeå SIMSAM Lab: Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd

SND-ID: EXT 0282

Skapare/primärforskare

Per Gustafsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Urban Lindgren - Umeå universitet, Institutionen för geografi

Xavier de Luna - Umeå universitet, Handelshögskolan, Avdelningen för statistik

Karina Nilsson - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd.

SIMSAM Lab erbjuder en unik infrastruktur med prospektivt insamlade individnivå data om hela Sveriges befolkning 1960–2010, cirka 14.9 miljoner individer, inkluderande intergenerationella länkar och geografiska koordinater. Varje person har ett unikt serienummer som tillåter koppling på individnivå från alla datakällor. Grunden är nationella uppgifter från SCB (demografi, socioekonomi, skolgång, mm.) och Socialstyrelsen (sjukhusvistelse, föreskrivna läkemedel, graviditeten, den nyföddes hälsa, mm.). Detta har berikats med Västerbottens läns landstings befolkningsdata (självskattad hälsa, vikt & längd, levnadsvanor, skador, etc.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/EXT0282
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Umeå - dnr 2010-157-31Ö

Umeå - dnr 2014-185-32Ö

Metod och tidsperiod

Population

Sveriges befolkning 1960 till 2010

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Länkade hälso- och socioekonomiska register, samt populationsbaserad hälsoundersökningar

Tidsperiod(er) som undersökts

1960 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

UTBILDNING, SOCIAL STRATIFIERING OCH GRUPPERING, SAMHÄLLE OCH KULTUR, Migration, Sysselsättning, Arbetslöshet, Barn, Ungdomar, Välfärdspolitik, Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), EKONOMI, HÄLSA, Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Gymnasial och högre utbildning, Allmän hälsa och välbefinnande, Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Medicinering och behandlingar, Kost och näring, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd, Sår och skador, Språk och lingvistik, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap, Kön och könsroller, Minoriteter, Social och yrkesmässig rörlighet, MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Sociala förhållanden och indikatorer, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, Folkräkningar, Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik, Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Namatovu F, Lindkvist M, Olsson C, et al. Season and region of birth as risk factors for coeliac disease a key to the aetiology? Archives of Disease in Childhood, 2016;101 (12) : 1114-1118. DOI: 10.1136/archdischild-2015-310122
BMJ Journals
DOI: https://doi.org/10.1136/archdischild-2015-310122

Chaparro MP, de Luna X, Häggström J et al. Childhood family structure and women's adult overweight risk: A longitudinal study. Scandinavian Journal of Public Health, 2017; 45 (5) : 511-519. DOI: 10.1177/1403494817705997
DOI: https://doi.org/10.1177/1403494817705997

Oudin A, Bråbäck L, Oudin Åström D et al. Association between neighbourhood air pollution concentrations and dispensed medication for psychiatric disorders in a large longitudinal cohort of Swedish children and adolescents. BMJ Open; 6 (6) DOI: 10.1136/bmjopen-2015-010004
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2015-010004

Lindkvist M, Ivarsson A, Silfverdal SA et al. Associations between toddlers' and parents' BMI, in relation to family sociodemography: a cross-sectional study. BMC Public Health 2015:15. DOI: 10.1186/s12889-015-2602-8
BMC Public Health
DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-015-2602-8

Mosquera P, San Sebastian, M, Ivarsson A et al. Are health inequalities rooted in the past? Income inequalities in metabolic syndrome decomposed by childhood conditions. European Journal of Public Health 2017; 27 (2) : 223-233. DOI: 10.1093/eurpub/ckw186
European Journal of Public Health
DOI: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw186

Feldman I, Eurenius E, Häggstrom J et al. Effectiveness and cost-effectiveness of the Salut Programme: a universal health promotion intervention for parents and children-protocol of a register-based retrospective observational study. BMJ Open; 6 (8). DOI: 10.1136/bmjopen-2016-011202
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011202

Holowko N, Chaparro MP, Nilsson K et al. Social inequality in pre-pregnancy BMI and gestational weight gain in the first and second pregnancy among women in Sweden. Journal of Epidemiology and Community Health 2015; 69 (12) : 1154-1161. DOI:10.1136/jech-2015-205598
NCBI
DOI: https://doi.org/10.1136/jech-2015-205598

Namatovu F, Strandh M, Ivarsson A et al. Effect of childhood coeliac disease on ninth grade school performance: evidence from a population-based study. Archives of Disease in Childhood, 2018;103 (2) : 143-148. DOI: 10.1136/archdischild-2017-312830
DOI: https://doi.org/10.1136/archdischild-2017-312830

Urban Lindgren, Karina Nilsson, Xavier de Luna, Anneli Ivarsson; Data Resource Profile: Swedish Microdata Research from Childhood into Lifelong Health and Welfare (Umeå SIMSAM Lab), International Journal of Epidemiology, Volume 45, Issue 4, 1 August 2016, Pages 1075-1075g, https://doi.org/10.1093/ije/dyv358
Oxford University Press

Namatovu F, Olsson C, Lindkvist M et al. Maternal and perinatal conditions and the risk of developing celiac disease during childhood. BMC Pediatrics 2016; 16. DOI: 10.1186/s12887-016-0613-y
BMC Pediatrics
DOI: https://doi.org/10.1186/s12887-016-0613-y

Brännlund A, Strandh M, Nilsson K. Mental-health and educational achievement: the link between poor mental-health and upper secondary school completion and grades. Journal of Mental Health, 2017; 26 (4) : 318-325. DOI: 10.1080/09638237.2017.1294739
DOI: https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1294739

Heidrich S. Intergenerational mobility in Sweden: a regional perspective. Journal of Population Economics 2017; 30 (4) : 1241-1280

Baranowska-Rataj A, De Luna X, Ivarsson A. Does the number of siblings affect health in midlife?: Evidence from the Swedish Prescribed Drug Register. Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research: 2016; 35 : 1259-1302. DOI: 10.4054/DemRes.2016.35.43
DOI: https://doi.org/10.4054/DemRes.2016.35.43

Häggström J. Data-driven Confounder Selection via Markov and Bayesian Networks. Biometrics 2018; 74 (2) : 389-398. DOI: 10.1111/biom.12788
DOI: https://doi.org/10.1111/biom.12788

Häggström J, Sampaio F, Eurenius E et al. Is the Salut Programme an effective and cost-effective universal health promotion intervention for parents and their children?: a register-based retrospective observational study. BMJ Open, 2017; 7 (9). DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016732
DOI: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-016732

Chaparro MP, Ivarsson A, Koupil I et al. Regional inequalities in pre-pregnancy overweight and obesity in Sweden, 1992, 2000, and 2010. Scandinavian Journal of Public Health, 2015; 43 (5) : 534-539. DOI: 10.1177/1403494815579478
SAGE journals
DOI: https://doi.org/10.1177/1403494815579478

Mosquera PA, San Sebastian M, Waenerlund AK et al. Income-related inequalities in cardiovascular disease from mid-life to old age in a Northern Swedish cohort: a decomposition analysis. Social Science and Medicine, 2016; 149 : 135-144. DOI: 10.1016/j.socscimed.2015.12.017
DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2015.12.017

Leu T, Müller D. Maintaining inherited occupations in changing times: the role of tourism among reindeer herders in northern Sweden. Polar Geography 2016; (1) : 40-57. DOI: 10.1080/1088937X.2016.1148794
DOI: https://doi.org/10.1080/1088937X.2016.1148794

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Hemsida

Kontakt

Jenny Häggström

jenny.haggstrom@umu.se

Dataset
Umeå SIMSAM Lab: Ett registerbaserat forskningsprogram som knyter samman barndom med livslång hälsa och välfärd

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Gustafsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Anneli Ivarsson - Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Urban Lindgren - Umeå universitet, Institutionen för geografi

Xavier de Luna - Umeå universitet, Handelshögskolan, Avdelningen för statistik

Karina Nilsson - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1960-01-01–2010-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Hemsida

Kontakt för frågor om data

Jenny Häggström

jenny.haggstrom@umu.se

Publicerad: 2019-02-27
Senast uppdaterad: 2021-08-03