Lexin: Svensk-tigrinskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-tigrinskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Kiros Fre Woldu

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0287

Beskrivning:

Svensk-tigrinskt lexikon. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället.

Språk:

Svenska

Tigrinja

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Maskinläsbar ordbok

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

  • Språk

    • Svenska (swe)

    • Tigrinja (tir)

    Mer..
  • Size

    Ord: 5480

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Denna resurs har följande relationer:

Licens:

Creative Commons License

Lexin: Svensk-tigrinskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

text/xml

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

Publicerad: 2020-03-09
Senast uppdaterad: 2020-04-01