Lexin: Svensk-turkiskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-turkiskt lexikon för invandrare som vill lära sig svenska. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Utgiven 2002.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Durusoy Yazan

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0307

Beskrivning:

Svensk-turkiskt lexikon för invandrare som vill lära sig svenska. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. Utgiven 2002.

Språk:

Svenska

Turkiska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Turkiet

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Maskinläsbar ordbok

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

  • Språk

    • Svenska (swe)

    • Turkiska (tur)

    Mer..
  • Size

    Ord: 22014

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Denna resurs har följande relationer:

Licens:

Creative Commons License

Lexin: Svensk-turkiskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002

Publicerad: 2020-03-09