Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser - CXIDB ID1

SND-ID: EXT 0308

Skapare/primärforskare

Filipe Maia - Uppsala universitet

Beskrivning

Datasetet består av de data som ligger till grund för bilderna i artikeln “Single Mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser” (2011).

För mer information se den engelska katalogsidan (https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ext0308) och posten för data hos Coherent X-ray Imaging Data Bank.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Seibert, M., Ekeberg, T., Maia, F. et al. Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser. Nature 470, 78-81 (2011) doi:10.1038/nature09748
DOI: https://doi.org/10.1038/nature09748

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser - CXIDB ID1

Beskrivning

Filerna som används för att rekonstruera bilderna i artikeln "Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser" (2011).

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Filipe Maia - Uppsala universitet

Publicerad: 2020-01-23
Senast uppdaterad: 2020-05-06