Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser - CXIDB ID1

SND-ID: EXT 0308

Skapare/primärforskare

Filipe Maia - Uppsala universitet

Beskrivning

Datasetet består av de data som ligger till grund för bilderna i artikeln “Single Mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser” (2011).

För mer information se den engelska katalogsidan (https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ext0308) och posten för data hos Coherent X-ray Imaging Data Bank.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Seibert, M., Ekeberg, T., Maia, F. et al. Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser. Nature 470, 78-81 (2011) doi:10.1038/nature09748
DOI: https://doi.org/10.1038/nature09748

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser - CXIDB ID1

Beskrivning

Filerna som används för att rekonstruera bilderna i artikeln "Single mimivirus particles intercepted and imaged with an X-ray laser" (2011).

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Skapare/primärforskare

Filipe Maia - Uppsala universitet

Publicerad: 2020-01-23
Senast uppdaterad: 2020-05-06