Varianter på demokrati Dataset - Version 8

SND-ID: EXT 0309

Den här studien är en del av samlingen Varianter på demokrati

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Varianter på demokrati (V-Dem) är ett internationellt forskningsprojekt vars syfte är att ta fram nya indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1789 fram till idag. V-Dem erbjuder ett nytt sätt att konceptualisera och mäta demokrati, och särskiljer mellan fem demokratiprinciper: val-, liberal-, deltagar-, deliberativoch jämlikhetsdemokrati, och samlar in data för att mäta dessa.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

V-Dem Institutet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

Länder

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-12-31 – 2017-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lührmann, Anna, Valeriya Mechkova, Sirianne Dahlum, Laura Maxwell, Moa Olin, Constanza Sanhueza Petrarca, Rachel Sigman, Matthew C. Wilson, and Staffan I. Lindberg. "State of the world 2017: autocratization and exclusion?." Democratization 25, no. 8 (2018): 1321-1340.

Blackwell, Matthew, and Adam N. Glynn. "How to make causal inferences with time-series cross-sectional data under selection on observables." American Political Science Review 112, no. 4 (2018): 1067-1082.

Wilson, Matthew Charles. "A Closer Look at the Limits of Consociationalism." Comparative Political Studies (2019): 1-34.

van Ham, Carolien, and Staffan Lindberg. "Reconsidering African Elections." Oxford Research Encyclopedia of Politics. 25 Jun. 2019; Accessed 3 Sep. 2019. https://oxfordre-com.ezproxy.ub.gu.se/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-861.

Lührmann, Anna, and Staffan I. Lindberg. "A third wave of autocratization is here: what is new about it?." Democratization (2019): 1-19.

Povitkina, Marina, and Ketevan Bolkvadze. "Fresh pipes with dirty water: How quality of government shapes the provision of public goods in democracies." European Journal of Political Research (2019).

Teorell, Jan, Michael Coppedge, Staffan Lindberg, and Svend-Erik Skaaning. "Measuring polyarchy across the globe, 1900–2017." Studies in Comparative International Development 54, no. 1 (2019): 71-95.

Sigman, Rachel, and Staffan I. Lindberg. "Democracy for all: Conceptualizing and measuring egalitarian democracy." Political Science Research and Methods 7, no. 3 (2019): 595-612.

Wilson, Matthew Charles, and Josef Woldense. "Contested or established? A comparison of legislative powers across regimes." Democratization 26, no. 4 (2019): 585-605.

Marquardt, Kyle L., and Daniel Pemstein. "IRT models for expert-coded panel data." Political Analysis 26, no. 4 (2018): 431-456.

Lueders, Hans, and Ellen Lust. "Multiple measurements, elusive agreement, and unstable outcomes in the study of regime change." The Journal of Politics 80, no. 2 (2018): 736-741.

van Ham, Carolien, and Holly Ann Garnett. "Building impartial electoral management? Institutional design, independence and electoral integrity." International Political Science Review 40, no. 3 (2019): 313-334.

Maerz, Seraphine F. "Simulating pluralism: the language of democracy in hegemonic authoritarianism." Political Research Exchange (2019).
DOI: https://doi.org/10.1080/2474736X.2019.1605834

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Varianter på demokrati Dataset - Version 8 Land-År: V-Dem Förlängas

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-12-31 – 2017-12-31

Variabler

4641

Antal individer/objekt

26537

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 2
Land-Datum: V-Dem

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-01-01 – 2017-12-31

Variabler

3781

Antal individer/objekt

64031

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 3
Land-År: V-Dem

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-12-31 – 2017-12-31

Variabler

2692

Antal individer/objekt

26537

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 4
Land-År: V-Dem Core

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-12-31 – 2017-12-31

Variabler

2021

Antal individer/objekt

26537

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2020-03-31
Senast uppdaterad: 2020-04-07