Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

Skapare/primärforskare:

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Beskrivning:

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syfte
- mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg
- skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

Ämnesområde:

LAG, BROTTSLIGHET OCH RÄTTSSYSTEM, kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Malmö universitet, Institutionen för kriminologi

Skapare/primärforskare:

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Medverkande:

Zoran Vasiljevic - Malmö universitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0310

Beskrivning:

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syfte
- mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg
- skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-01-01 — 1995-01-01

1996-01-01 — 1996-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Gävleborgs län

Lägsta geografiska enhet:

Stadsdel

Högsta geografiska enhet:

Län

Population:

6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Ämnesområde:

LAG, BROTTSLIGHET OCH RÄTTSSYSTEM, kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data:

Data Access Unit (DAU) vid Malmö Universitet

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wikström, P.H., Torstensson, M. & Dolmén, L. (1997). Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län. Solna: Polishögskolan.
Libris
ISBN: 91-88678-18-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

Skapare/primärforskare:

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1995

1996 — 1996

Publicerad: 2020-09-07