Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

Skapare/primärforskare

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Beskrivning

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syfte
- mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg
- skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

Ämnesområde

LAG, BROTTSLIGHET OCH RÄTTSSYSTEM, Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Skapare/primärforskare

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Medverkande

Zoran Vasiljevic - Malmö universitet

Identifierare

SND-ID: EXT 0310

Beskrivning

Undersökning har genomförts tillsammans med Stockholms universitet och polisområde Gävleborg. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Syfte
- mäta utsatthet och otrygghet bland invånarna i Gävleborg
- skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

Data kommer från två separata insamlingar, 1995 och 1996.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01 — 1995-01-01

1996-01-01 — 1996-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Gävleborgs län

Lägsta geografiska enhet

Stadsdel

Högsta geografiska enhet

Län

Population

6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
6193 slumpmässigt utvalda invånare i Gävleborgs län, insamlade i två tvärsnittsstudier.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Ämnesområde

LAG, BROTTSLIGHET OCH RÄTTSSYSTEM, Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Wikström, P.H., Torstensson, M. & Dolmén, L. (1997). Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län. Solna: Polishögskolan.
Libris
ISBN: 91-88678-18-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Lokala problem, brott och trygghet i Gävleborgs län

Skapare/primärforskare

Marie Torstensson Levander - Malmö högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1995

1996 — 1996

Publicerad: 2020-09-07