Myndighetsdata

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0312

Beskrivning:

Språkdata i form av översättningsminnen, parallella texter och termresurser från olika organisationer, de flesta myndigheter.

Syfte:

Språkdata i form av översättningsminnen, parallella texter och termresurser från olika organisationer, de flesta myndigheter.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Myndighetsdata

Skapare/primärforskare:

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Språkdata i form av översättningsminnen, parallella texter och termresurser från olika organisationer, de flesta myndigheter.

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-05-15