Myndighetsdata

SND-ID: EXT 0312

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Språkrådet - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Språkdata i form av översättningsminnen, parallella texter och termresurser från olika organisationer, de flesta myndigheter.

Syfte:

Språkdata i form av översättningsminnen, parallella texter och termresurser från olika organisationer, de flesta myndigheter.
Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-05-15