Termer från myndigheter

SND-ID: EXT 0313

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17