Termer från myndigheter

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Termer från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17