Termer från myndigheter

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0313

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/termer

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/termer/Foersaekringskassan/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/termer/Migrationsverket/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/termer/Tillvaextverket/

Beskrivning:

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Termer från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17