Termer från myndigheter

SND-ID: EXT 0313

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Terminologiska resurser inhämtade från svenska myndigheter
Skyddsvärde och etikprövning
Metod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17