Terminologiska resurser från Försäkringskassan

SND-ID: EXT 0314

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Interna terminologiska resurser mottagna direkt från Försäkringskassan per e-post.
Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkig parallell terminologi
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Försäkringskassan

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • (swe)

  • (eng)

   Termer: 452

  • (ita)

   Termer: 156

  • (spa)

   Termer: 157

  • (fra)

   Termer: 157

  • (fin)

   Termer: 157

  • (deu)

   Termer: 156

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 1235

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Terminologiska resurser från Försäkringskassan

Beskrivning

Excel-filer med termlistor. En fil per språkpar, där svenska alltid är källspråket. Filerna levererades till oss direkt av Försäkringskassan.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01–2017-01-01
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17