Terminologiska resurser från Försäkringskassan

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Interna terminologiska resurser mottagna direkt från Försäkringskassan per e-post.

Ämnesområde:

sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0314

Beskrivning:

Interna terminologiska resurser mottagna direkt från Försäkringskassan per e-post.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Försäkringskassan

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

   Termer: 452

  • Italienska (ita)

   Termer: 156

  • Spanska (spa)

   Termer: 157

  • Franska (fra)

   Termer: 157

  • Finska (fin)

   Termer: 157

  • Tyska (deu)

   Termer: 156

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Poster: 1235

Terminologiska resurser från Försäkringskassan

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Excel-filer med termlistor. En fil per språkpar, där svenska alltid är källspråket. Filerna levererades till oss direkt av Försäkringskassan.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 — 2017-01-01

Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17