Terminologiska resurser från Migrationsverket

SND-ID: EXT 0315

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Filer med termlistor levererade per e-post direkt från Migrationsverket.
Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod

Urvalsmetod

Flerspråkig parallell terminologi
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Migrationsverket

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • (swe)

  • (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Texter: 3

  Termer: 1000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Terminologiska resurser från Migrationsverket

Beskrivning

En svensk-engelsk termlista som utgör större delen av materialet, samt två mindre enspråkigt svenska termlistor med förklaringar till varje term. Den tidigare levererades till oss direkt av Migrationsverket (per e-post), och de två senare nedladdades från deras webbplats.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-10-01–2018-10-31

Licens

Creative Commons Erkännande-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-ND 4.0)
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17