Terminologiska resurser från Tillväxtverket

SND-ID: EXT 0316

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Termlistor och parallella texter mejlade direkt från Tillväxtverket.
Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

företagsekonomi

Publikationer
Dataset
Terminologiska resurser från Tillväxtverket

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-02-01–2018-02-28
Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17