Terminologiska resurser från Tillväxtverket

Den här studien är en del av samlingen Texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Termlistor och parallella texter mejlade direkt från Tillväxtverket.

Ämnesområde:

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0316

Beskrivning:

Termlistor och parallella texter mejlade direkt från Tillväxtverket.

Ämnesområde:

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Typ av lexikal resurs

Terminologiresurs

Källa

Tillväxtverket

Hur skapades resursen?

Manuellt

Textdel

 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Texter: 2

Terminologiska resurser från Tillväxtverket

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-02-01 — 2018-02-28

Publicerad: 2020-03-12
Senast uppdaterad: 2020-03-17