Översättningsminnen från myndigheter

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Översättningsminnen från olika myndigheter.

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0317

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Brottsoffermyndigheten/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Konkurrensverket/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Migrationsverket/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Riksrevisionen/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/UHR/

Beskrivning:

Översättningsminnen från olika myndigheter.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  mB: 24,8

Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2020-03-24