Översättningsminnen Universitets- och Högskolerådet

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Universitets- och Högskolerådet. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0318

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/UHR/

Beskrivning:

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Universitets- och Högskolerådet. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Poster: 142

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  universitets- och högskolerådet

  tilde (www.tilde.com)

Översättningsminne Universitets- och Högskolerådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från UHR

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 — 2018-11-30

Datainsamlare:

Publicerad: 2020-03-24