Översättningsminnen Konkurrensverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Konkurrensverket

Ämnesområde:

EKONOMI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Konkurrensverket

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

EKONOMI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Poster: 11373

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  konkurrensverket (www.konkurrensverket.se)

  tilde (www.tilde.com)

Översättningsminnen Konkurrensverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Konkurrensverket/Kkv_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01

Publicerad: 2020-03-24