Översättningsminnen Konkurrensverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Konkurrensverket

Ämnesområde

EKONOMI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Konkurrensverket

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

EKONOMI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 11373

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  konkurrensverket (www.konkurrensverket.se)

  tilde (www.tilde.com)

Översättningsminnen Konkurrensverket

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Konkurrensverket/Kkv_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01

Publicerad: 2020-03-24