Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

SND-ID: EXT 0320

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).
Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • (swe)

  • (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 258

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se)

  tilde (www.tilde.com)
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

brottsoffer, brott

Publikationer
Dataset
Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

Beskrivning

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01–2018-11-30