Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare

SND-ID: EXT 0320

Beskrivning

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 258

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se)

  tilde (www.tilde.com)

Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Brottsoffermyndigheten/Brottsoffermyndigheten_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 — 2018-11-30

Publicerad: 2020-03-24