Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0320

Beskrivning:

Översättningsminnen utvinna ur Texter från Brottsoffermyndigheten. Utvunningen gjordes av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu).

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Poster: 258

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se)

  tilde (www.tilde.com)

Översättningsminnen Brottsoffermyndigheten

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Brottsoffermyndigheten/Brottsoffermyndigheten_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 — 2018-11-30

Publicerad: 2020-03-24