Översättningsminnen Migrationsverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Översättningsminnen Migrationsverket

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Migrationsverket/Migrationsverket_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-11-01 — 2018-11-30

Publicerad: 2020-03-24