Översättningsminnen Migrationsverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, internationell politik och organisationer, konflikter, säkerhet och fred, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Översättningsminnen Migrationsverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Migrationsverket/Migrationsverket_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-11-01 — 2018-11-30

Publicerad: 2020-03-24