Översättningsminnen Migrationsverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0321

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Migrationsverket/

Beskrivning:

Översättningsminnen utvunna av Tilde (www.tilde.com) ur datan i Texter från Migrationsverket

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Översättningsminnen Migrationsverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Migrationsverket/Migrationsverket_utvunnet_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Utvinningen gjord av Tilde (www.tilde.com) inom ramen för ELRC (www.lr-coordination.eu)

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-11-01 — 2018-11-30

Datainsamlare:

Publicerad: 2020-03-24