Översättningsminnen från Tillväxtverket

SND-ID: EXT 0322

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.
Skyddsvärde och etikprövning
Metod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • (swe)

  • (eng)

  • (fas)

  • (spa)

  • (fin)

  • (fra)

  • (rus)

  • (som)

  • (ara)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 17621

  Filer: 3

 • Uppmärkning

  • översättning

   Manuell uppmärkning

 • Källa

  tillväxtverket
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Översättningsminnen mellan flera språk, från Tillväxtverket

Beskrivning

Excel-fil med över 16000 rader och flera språk. Svenska är källspråk. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-12-01–2018-12-20

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_mellan_flera_spraak_och_swe.xlsx

Dataset 2
Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Tillväxtverket

Beskrivning

TMX-fil med svensk-engelska översättningsenheter. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01–2018-11-30

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/Tillvaextverket_utvunnet_av_Tilde_eng-swe.tmx

Dataset 3
Svensk-finskt översättningsminne, från Tillväxtverket

Beskrivning

En excel-fil med strax över 300 rader. Källspråk är svenska. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_svenska-finska.xlsx

Publicerad: 2020-03-24