Översättningsminnen från Tillväxtverket

SND-ID: EXT 0322

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Översättningsminnen mellan flera språk, från Tillväxtverket

Beskrivning

Excel-fil med över 16000 rader och flera språk. Svenska är källspråk. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-12-01–2018-12-20
Dataset 2
Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Tillväxtverket

Beskrivning

TMX-fil med svensk-engelska översättningsenheter. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01–2018-11-30
Dataset 3
Svensk-finskt översättningsminne, från Tillväxtverket

Beskrivning

En excel-fil med strax över 300 rader. Källspråk är svenska. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Kontakt för frågor om data

Denna resurs har följande relationer

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats