Översättningsminnen från Tillväxtverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.

Ämnesområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Persiska (fas)

  • Spanska (spa)

  • Finska (fin)

  • Franska (fra)

  • Ryska (rus)

  • Somaliska (som)

  • Arabiska (ara)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Poster: 17621

  Filer: 3

 • Uppmärkning

  • översättning

   Manuell uppmärkning

 • Källa

  tillväxtverket

Dataset 1

Översättningsminnen mellan flera språk, från Tillväxtverket

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_mellan_flera_spraak_och_swe.xlsx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Excel-fil med över 16000 rader och flera språk. Svenska är källspråk. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-12-01 — 2018-12-20

Dataset 2

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Tillväxtverket

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/Tillvaextverket_utvunnet_av_Tilde_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

TMX-fil med svensk-engelska översättningsenheter. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 — 2018-11-30

Dataset 3

Svensk-finskt översättningsminne, från Tillväxtverket

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_svenska-finska.xlsx

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

En excel-fil med strax över 300 rader. Källspråk är svenska. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2020-03-24