Översättningsminnen från Tillväxtverket

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.

Ämnesområde:

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0322

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/

URL: http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/

Beskrivning:

Översättningsminnen från Tillväxtverkets språkdata.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Ekonomi och näringsliv, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Persiska (fas)

  • Spanska (spa)

  • Finska (fin)

  • Franska (fra)

  • Ryska (rus)

  • Somaliska (som)

  • Arabiska (ara)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Poster: 17621

  Filer: 3

 • Uppmärkning

  • översättning

   Manuell uppmärkning

 • Källa

  tillväxtverket

Dataset 1

Översättningsminnen mellan flera språk, från Tillväxtverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_mellan_flera_spraak_och_swe.xlsx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Excel-fil med över 16000 rader och flera språk. Svenska är källspråk. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-12-01 — 2018-12-20

Dataset 2

Svensk-engelskt översättningsminne utvunnet ur Texter från Tillväxtverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/Tillvaextverket_utvunnet_av_Tilde_eng-swe.tmx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

TMX-fil med svensk-engelska översättningsenheter. Källspråk är svenska. Utvinnningen från textdatan utfördes av Tilde (www.tilde.com)

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-01 — 2018-11-30

Dataset 3

Svensk-finskt översättningsminne, från Tillväxtverket

URL:

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Tillvaextverket/%C3%96vers%C3%A4ttningsminnen_svenska-finska.xlsx

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

En excel-fil med strax över 300 rader. Källspråk är svenska. Minnena har resulterat ur översättningar gjorda av Semantix för Tillväxtverket.

Dataformat / datastruktur:

Text

Publicerad: 2020-03-24