Översättningsminne från Riksrevisionen

SND-ID: EXT 0323

Den här studien är en del av samlingen Översättningsminnen från myndigheter

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Översättningsminne mottaget av översättare på Riksrevisionen i december 2017

Språk

Engelska

Svenska

Skyddsvärde och etikprövning
Metod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Tvåspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 1080256

 • Uppmärkning

  • översättning

 • Källa

  riksrevisionen
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Översättningsminne från Riksrevisionen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Övrigt
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-12-05–2017-12-05

URL

http://liljeholmen.sprakochfolkminnen.se/sprakresurser/version/20190124/myndighetsdata/Oeversaettningsminnen/Riksrevisionen/Riksrevisionen_swe-eng.tmx

Publicerad: 2020-03-24