Texter från SIDA

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter insamlade från SIDA:s webbplats.

Ämnesområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Internationell politik och organisationer, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Social förändring (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter insamlade från SIDA:s webbplats.

Språk

Engelska

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Urvalsmetod

Texter som finns på svenska och minst ett språk till.

Ämnesområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Internationell politik och organisationer, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Social förändring (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Parallella texter från SIDA

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2018-08-31

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-01 — 2018-08-31

Publicerad: 2020-03-30