Texter från SIDA

SND-ID: EXT 0326

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter insamlade från SIDA:s webbplats.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Texter som finns på svenska och minst ett språk till.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska system och ekonomisk utveckling, Internationell politik och organisationer, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Social förändring (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Parallella texter från SIDA

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-08-01 – 2018-08-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01–2018-08-31