Texter från SIDA

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter insamlade från SIDA:s webbplats.

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, internationell politik och organisationer, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, social förändring (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter insamlade från SIDA:s webbplats.

Språk:

Engelska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

ekonomiska system och ekonomisk utveckling, internationell politik och organisationer, jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, social förändring (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap, Social och ekonomisk geografi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Parallella texter från SIDA

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2018-08-31

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018-08-01 — 2018-08-31

Publicerad: 2020-03-30