Texter från "Sverige en pocketguide"

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter i form av boken "Sverige en pocketguide" översatt till flera språk. Materialet har laddats ned från Immigrantinstitutets webbplats

Ämnesområde:

migration, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning:

Parallella texter i form av boken "Sverige en pocketguide" översatt till flera språk. Materialet har laddats ned från Immigrantinstitutets webbplats

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

migration, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 1

  • Engelska (eng)

   Texter: 1

  • Kroatiska (hrv)

   Texter: 1

  • Arabiska (ara)

   Texter: 1

  • Ryska (rus)

   Texter: 1

  • Franska (fra)

   Texter: 1

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Texter: 6 (TOT)

  Ord: 428569 (TOT)

  Texter: 1 (swe)

  Ord: 56052 (swe)

 • Källa

  immigrantinstitutet
  http://immi.se/sverige/sverigeguide/

Licens:

Creative Commons License

Parallella texter från "Sverige en pocketguide"

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

I 2017 nedladdades bara den svenska versionen med översättningar till andra EU-språk (engelska, franska och kroatiska). I 2019 laddades versionerna på övriga språk (arabiska och ryska).
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-04-01 — 2017-04-30

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-01 — 2019-01-31

Publicerad: 2020-03-30