Texter från "Sverige en pocketguide"

SND-ID: EXT 0330

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Parallella texter i form av boken "Sverige en pocketguide" översatt till flera språk. Materialet har laddats ned från Immigrantinstitutets webbplats
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Migration, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Språk och litteratur, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Parallella texter från "Sverige en pocketguide"

Beskrivning

I 2017 nedladdades bara den svenska versionen med översättningar till andra EU-språk (engelska, franska och kroatiska). I 2019 laddades versionerna på övriga språk (arabiska och ryska).
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-04-01–2017-04-30

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-01-01–2019-01-31

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)