Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser

Språk:

Engelska

Svenska

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, sociala välfärdssystem/strukturer (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser. Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2018-08-31

Publicerad: 2020-03-30