Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser

Språk

Engelska

Svenska

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Ämnesområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser. Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01 — 2018-08-31

Publicerad: 2020-03-30