Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

SND-ID: EXT 0331

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, Sociala välfärdssystem/-strukturer (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

domstolar

Publikationer
Dataset
Texter från Domstolsverket/Rättshjälpsmyndigheten

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Domstolsverkets och Rättshjälpsmyndighetens webbplatser. Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-08-01–2018-08-31