Texter från Pensionsmyndigheten

SND-ID: EXT 0334

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter i form av rapporter (Orange rapport) från Pensionmyndighetens webbplats.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Pension, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi, Studier av offentlig förvaltning, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Texter från Pensionsmyndigheten

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Pensionsmyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Det som finns tillgängligt är txt-filer som resulterat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-06-01–2018-07-30

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke kommersiell-Inga Bearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)