Texter från Brottsoffermyndigheten

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats.

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats.

Språk:

Tyska

Engelska

Spanska

Franska

Kroatiska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

lagstiftning och rättssystem, kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 7

  • Engelska (eng)

   Texter: 7

  • Kroatiska (hrv)

   Texter: 6

  • Spanska (spa)

   Texter: 1

  • Tyska (deu)

   Texter: 1

  • Franska (fra)

   Texter: 1

  • Finska (fin)

   Texter: 5

  • Ryska (rus)

   Texter: 1

  • Arabiska (ara)

   Texter: 5

  • Turkiska (tur)

   Texter: 1

  • Somaliska (som)

   Texter: 1

  • Persiska (fas)

   Texter: 6

  • Bosniska (bos)

   Texter: 6

  • Serbiska (srp)

   Texter: 6

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Ord: 290151 (TOT)

  Texter: 54 (TOT)

  Ord: 57201 (swe)

  Texter: 7 (swe)

 • Källa

  brottsoffermyndigheten
  https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Parallella texter från Brottsoffermyndigheten

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filerna som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01 — 2018-01-31

Publicerad: 2020-03-30