Texter från Brottsoffermyndigheten

SND-ID: EXT 0335

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats.

Språk

Tyska

Engelska

Spanska

Franska

Kroatiska

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Svenska texter som har en eller flera översättningar
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Lagstiftning och rättssystem, Kriminalitet och rättstillämpning, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Juridik, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

brottsoffer, brott

Publikationer
Dataset
Parallella texter från Brottsoffermyndigheten

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filerna som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-01-01–2018-01-31