Texter från Livsmedelsverket

SND-ID: EXT 0336

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Livsmedelsverkets webbplats.

Språk

Engelska

Spanska

Finska

Franska

Polska

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Jordbruk och landsbygdsnäring, Folkhälsa (CESSDA Topic Classification)
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Näringslära, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Parallella texter från Livsmedelsverket

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Livsmedelsverkets webbplats. Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2017-01-01 – 2017-01-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01–2017-01-31