Texter från Livsmedelsverket

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Livsmedelsverkets webbplats.

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, jordbruk och landsbygdsnäring, folkhälsa (CESSDA Topic Classification)
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Näringslära, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Livsmedelsverkets webbplats.

Språk:

Engelska

Spanska

Finska

Franska

Polska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, jordbruk och landsbygdsnäring, folkhälsa (CESSDA Topic Classification)
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi, Näringslära, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

   Texter: 8

  • Engelska (eng)

   Texter: 8

  • Spanska (spa)

   Texter: 4

  • Franska (fra)

   Texter: 3

  • Polska (pol)

   Texter: 2

  • Finska (fin)

   Texter: 1

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Ord: 60496 (TOT)

  Texter: 26 (TOT)

  Ord: 18897 (swe)

  Texter: 8 (swe)

 • Källa

  livsmedelsverket
  www.livsmedelsverket.se

Parallella texter från Livsmedelsverket

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Livsmedelsverkets webbplats. Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 — 2017-01-31

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017-01-01 — 2017-01-31

Publicerad: 2020-03-30