Texter från Konkurrensverket

SND-ID: EXT 0337

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Texter insamlade från Konkurrensverkets webbplats kring mars 2018. Texterna är årsredovisningar och annan offentlig information från myndigheten.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Längre texter på Konkurrensverkets webb som fanns på både svenska och engelska.
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

EKONOMI, SOCIAL VÄLFÄRDSPOLITIK OCH VÄLFÄRDSSYSTEM (CESSDA Topic Classification)
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Parallella texter från Konkurrensverket

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Konkurrensverkets webbplats.
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-03-01–2018-03-31

Upphovsrätt

Public Domain Mark (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.sv)