Texter från Arbetsförmedlingen

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.

Ämnesområde:

Studier av offentlig förvaltning, Övrig annan samhällsvetenskap, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
migration, sysselsättning, arbetslöshet, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

Studier av offentlig förvaltning, Övrig annan samhällsvetenskap, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
migration, sysselsättning, arbetslöshet, välfärdspolitik, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Finska (fin)

  • Spanska (spa)

  • Franska (fra)

  • Tyska (deu)

  • Rumänska (ron)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Size

  Ord: 43207 (swe)

  Texter: 39 (swe)

  Ord: 152928 (TOT)

  Texter: 152 (TOT)

 • Källa

  arbetsförmedlingen
  www.arbetsformedlingen.se

Texter från Arbetsförmedlingen

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 — 2017-01-31

Publicerad: 2020-03-30