Texter från Arbetsförmedlingen

Den här studien är en del av samlingen Parallella texter från myndigheter

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.

Ämnesområde

Migration, Sysselsättning, Arbetslöshet, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning, Övrig annan samhällsvetenskap, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Urvalsmetod

Flerspråkigt parallellt material.

Ämnesområde

Migration, Sysselsättning, Arbetslöshet, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitik (CESSDA Topic Classification)
Studier av offentlig förvaltning, Övrig annan samhällsvetenskap, Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram

Text corpus

 • Antal språk

  Flerspråkig
 • Språk

  • Svenska (swe)

  • Engelska (eng)

  • Finska (fin)

  • Spanska (spa)

  • Franska (fra)

  • Tyska (deu)

  • Rumänska (ron)

  Mer..
 • Modalitet

  Skriftspråk
 • Storlek

  Ord: 43207 (swe)

  Texter: 39 (swe)

  Ord: 152928 (TOT)

  Texter: 152 (TOT)

 • Källa

  arbetsförmedlingen
  www.arbetsformedlingen.se

Texter från Arbetsförmedlingen

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Simon Dahlberg - Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Parallella texter nedladdade från Arbetsförmedlingens webbplats.
Det som nedladdades var pdf-filer. De txt-filer som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-01-01 — 2017-01-31

Publicerad: 2020-03-30