Svensk - finska ordlistor, flera domäner

SND-ID: EXT 0340

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Svensk-sverigefinska ordlistor, flera olika domäner. 1980 - 2016.

Språk

Finska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Språkrådet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2016-01-01

Språkresurser

Resurstyp

Korpus
Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svensk-finska ordlistor, flera domäner

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 – 2016-01-01

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980–2016

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats