Lexin: Ljudfiler, svenskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Ljudfiler med uttal av uppslagsorden i Lexin svenskt lexikon.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0342

Beskrivning:

Ljudfiler med uttal av uppslagsorden i Lexin svenskt lexikon.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Lexikon

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Denna resurs har följande relationer:

Lexin: Ljudfiler, svenskt lexikon

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur:

Audio

Publicerad: 2020-04-01