Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

SND-ID: EXT 0343

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Språk

Finska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Begreppslexikon

Hur skapades resursen?

Manuellt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

EKONOMI, Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Företagsekonomi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)