Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Ämnesområde:

EKONOMI, språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Företagsekonomi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0343

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Språk:

Finska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

EKONOMI, språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Företagsekonomi, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Begreppslexikon

Hur skapades resursen?

Manuellt

Licens:

Creative Commons License

Svensk-finsk ordlista: utmätnings- och konkursord

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med utmätnings- och konkursord. Publicerades i Kieliviesti 1/2007. Innehåller ca 160 ord. 2007.

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-01-01

Publicerad: 2020-10-14