Svensk-finsk ordlista: disputationsord

SND-ID: EXT 0345

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med disputationsord. Publicerades i Kieliviesti 2/2011. Innehåller ca 60 ord. 2011.

Språk

Finska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svensk-finsk ordlista: disputationsord

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med disputationsord. Publicerades i Kieliviesti 2/2011. Innehåller ca 60 ord. 2011.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)