Svensk-finsk ordlista: muminfigurer

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med muminfigurernas namn. Publicerades i Kieliviesti 3/1999. Innehåller 26 ord. 1999.

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0346

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med muminfigurernas namn. Publicerades i Kieliviesti 3/1999. Innehåller 26 ord. 1999.

Språk:

Finska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt

Licens:

Creative Commons License

Svensk-finsk ordlista: muminfigurer

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med muminfigurernas namn. Publicerades i Kieliviesti 3/1999. Innehåller 26 ord. 1999.

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-01-01

Publicerad: 2020-10-14