Svensk-finsk ordlista: vårdnadsutredning

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med vårdnadsutredningsord. Publicerades i Kieliviesti 4/2007. Innehåller ca 150 ord. 2007.

Ämnesområde:

språk och lingvistik, lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0350

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med vårdnadsutredningsord. Publicerades i Kieliviesti 4/2007. Innehåller ca 150 ord. 2007.

Språk:

Finska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik, lagstiftning och rättssystem (CESSDA Topic Classification)
Juridik och samhälle, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt

Licens:

Creative Commons License

Svensk-finsk ordlista: vårdnadsutredning

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med vårdnadsutredningsord. Publicerades i Kieliviesti 4/2007. Innehåller ca 150 ord. 2007.

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-01-01

Publicerad: 2020-10-14