Svensk-finsk ordlista: vårdyrken

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med yrken inom vård och omsorg. Publicerades i Kieliviesti 2/2007. Innehåller ca 140 ord. 2007.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0351

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med yrken inom vård och omsorg. Publicerades i Kieliviesti 2/2007. Innehåller ca 140 ord. 2007.

Språk:

Finska

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Licens:

Creative Commons License

Svensk-finsk ordlista: vårdyrken

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk-sverigefinsk ordlista med yrken inom vård och omsorg. Publicerades i Kieliviesti 2/2007. Innehåller ca 140 ord. 2007.

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009-01-01

Publicerad: 2020-10-14