Svensk-finsk ordlista: termer i sambolagen och i lagen om registrerat partnerskap

SND-ID: EXT 0355

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med termer i sambolagen och i lagen om registrerat partnerskap. Innehåller 33 uppslagsord. 2004.

Språk

Finska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning

Typ av lexikal resurs

Ordlista

Hur skapades resursen?

Manuellt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svensk-finsk ordlista: termer i sambolagen och i lagen om registrerat partnerskap

Beskrivning

Svensk-sverigefinsk ordlista med termer i sambolagen och i lagen om registrerat partnerskap. Innehåller 33 uppslagsord. 2004.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)