Varianter på demokrati Dataset - Version 10

SND-ID: EXT 0363

Den här studien är en del av samlingen Varianter på demokrati

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet orcid

Jan Teorell - Lunds universitet orcid

... Visa mer..

Beskrivning

Varianter på demokrati (V-Dem) är ett internationellt forskningsprojekt vars syfte är att ta fram nya indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1789 fram till idag. V-Dem erbjuder ett nytt sätt att konceptualisera och mäta demokrati, och särskiljer mellan fem demokratiprinciper: val-, liberal-, deltagar-, deliberativ- och jämlikhetsdemokrati, och samlar in data för att mäta dessa.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

V-Dem Institutet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

Länder

Urvalsmetod

Övrigt

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-01-01 – 2019-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: The data covers 202 countries of the world, including Somaliland, Kosovo, Palestine/Gaza, and Palestine/West Bank.

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, Jan, and Staffan I. Lindberg. "Beyond democracy-dictatorship measures: a new framework capturing executive bases of power, 1789–2016." Perspectives on Politics 17, no. 1 (2019): 66-84.

Lührmann, Anna, Sandra Grahn, Richard Morgan, Shreeya Pillai, and Staffan I. Lindberg. "State of the world 2018: democracy facing global challenges." Democratization (2019): 1-21.

Pemstein, Daniel, Kyle L. Marquardt, Eitan Tzelgov, Yi-ting Wang, Joshua Krusell, and Farhad Miri. "The V-Dem measurement model: latent variable analysis for cross-national and cross-temporal expert-coded data​." V-Dem Working Paper 21 (2018).

Coppedge, Michael, et al. "The Methodology of “Varieties of Democracy”(V-Dem)." Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique 143.1 (2019): 107-133.

Coppedge, Michael, Staffan Lindberg, Svend-Erik Skaaning, and Jan Teorell. "Measuring high level democratic principles using the V-Dem data." International Political Science Review 37, no. 5 (2016): 580-593.

Sigman, Rachel, and Staffan I. Lindberg. "Democracy for all: Conceptualizing and measuring egalitarian democracy." Political Science Research and Methods 7, no. 3 (2019): 595-612.

Teorell, Jan, Michael Coppedge, Staffan Lindberg, and Svend-Erik Skaaning. "Measuring polyarchy across the globe, 1900–2017." Studies in Comparative International Development 54, no. 1 (2019): 71-95.

Sundström, Aksel, Pamela Paxton, Yi-Ting Wang, and Staffan I. Lindberg. "Women’s political empowerment: A new global index, 1900–2012." World Development 94 (2017): 321-335.

Lührmann, Anna, Marcus Tannenberg, and Staffan I. Lindberg. "Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes." Politics & Governance 6, no. 1 (2018).

Coppedge, Michael, John Gerring, David Altman, Michael Bernhard, Steven Fish, Allen Hicken, Matthew Kroenig et al. "Conceptualizing and measuring democracy: A new approach." Perspectives on Politics 9, no. 2 (2011): 247-267.

Coppedge, Michael, et al. "Varieties of Democracy: Measuring Two Centuries of Political Change." (2020).

Bernhard, Michael, Dong-Joon Jung, Eitan Tzelgov, Michael Coppedge, and Staffan I. Lindberg. "Making embedded knowledge transparent: How the V-Dem dataset opens new vistas in civil society research." Perspectives on Politics 15, no. 2 (2017): 342-360.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Land-År: V-Dem Full+Övriga

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet orcid

Jan Teorell - Lunds universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-12-31 – 2019-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Datakälla: Övrigt

Variabler

4108

Antal individer/objekt

27013

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 2
Land-Datum: V-Dem

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet orcid

Jan Teorell - Lunds universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-01-01 – 2019-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Datakälla: Övrigt

Variabler

3888

Antal individer/objekt

73852

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Dataset 3
Kodare-Nivå

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

John Gerring - University of Texas at Austin orcid

Carl Henrik Knutsen - University of Oslo orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet orcid

Jan Teorell - Lunds universitet orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1789-01-01 – 2019-12-31

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Datakälla: Övrigt

Variabler

1118

Antal individer/objekt

391531

Licens

Creative Commons  Erkännande-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)
Publicerad: 2020-04-07