Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

SND-ID: EXT 0364

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Språk

Finska

Huvudman, medverkande och finansiering

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Språkresurser

Resurstyp

Språkbeskrivning

Typ av språkbeskrivning

Övrigt

Uppgift

Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01–2016-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)