Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Ämnesområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare

SND-ID: EXT 0364

Beskrivning

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Språk

Finska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Språkbeskrivning

Typ av språkbeskrivning

Övrigt

Uppgift

Övrigt

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-01 — 2016-01-01

Publicerad: 2020-10-14