Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Den här studien är en del av samlingen Svensk-finska ordlistor

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Medverkande:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0364

Beskrivning:

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finska språkets utveckling. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker. Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. 1980 - 1/2016.

Språk:

Finska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Språkbeskrivning

Typ av språkbeskrivning

Övrigt

Uppgift

Övrigt

Licens:

Creative Commons License

Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift: Kieliviesti

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-01 — 2016-01-01

Publicerad: 2020-10-14