Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Ämnesområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare

SND-ID: EXT 0366

Beskrivning

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Kontakt för frågor om data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur

Text

Tidsperiod(er) som undersökts

1965-01-01 — 2007-01-01

Publicerad: 2020-10-14