Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

SND-ID: EXT 0366

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Språkresurser

Resurstyp

Korpus
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

1965-01-01–2007-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)