Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0366

Beskrivning:

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Licens:

Creative Commons License

Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Dataformat / datastruktur:

Text

Tidsperiod(er) som undersökts:

1965-01-01 — 2007-01-01

Publicerad: 2020-10-14