Svensk tolkordlista

SND-ID: EXT 0367

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning

Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Svensk tolkordlista

Beskrivning

Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Dataformat / datastruktur

Text

Video

Skapare/primärforskare

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)