Svensk tolkordlista

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0367

Beskrivning:

Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Mänsklig användning

Kontakt för frågor om data:

Språkrådet

Licens:

Creative Commons License

Svensk tolkordlista

Skapare/primärforskare:

Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet

Beskrivning:

Svensk tolkordlista. Omfattar termer inom rättsväsendet, den allmänna försäkringen, sjukvården och arbetsmarknaden. Ca 5000 uppslagsord. 2006.

Dataformat / datastruktur:

Text

Video

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-01-01

Publicerad: 2020-10-14