Swedish Treebank

SND-ID: EXT 0368

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Joakim Nivre - Uppsala universitet

Beáta Megyesi - Uppsala universitet

Bengt Dahlqvist - Uppsala universitet

Anna Sågvall Hein - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Johan Hall - Uppsala universitet

... Visa mer..

Beskrivning

Swedish Treebank är en syntaktiskt annoterad korpus. Annoteringen innebär ord- och meningsgränser, morfologisk information (ordklass m.m.), samt syntaktisk information (fraser och grammatiska funktioner, dependensstruktur). Swedish Treebank bygger på två redan befintliga korpusar, Talbanken och SUC, som har blivit harmoniserade. Swedish Treebank består av drygt 350.000 tokens.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Medverkande

Filip Salomonsson - SolarWinds, Pingdom

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod
Språkresurser

Resurstyp

Korpus
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Swedish Treebank

Beskrivning

Swedish Treebank är en syntaktiskt annoterad korpus. Annoteringen innebär ord- och meningsgränser, morfologisk information (ordklass m.m.), samt syntaktisk information (fraser och grammatiska funktioner, dependensstruktur). Swedish Treebank bygger på två redan befintliga korpusar, Talbanken och SUC, som har blivit harmoniserade. Swedish Treebank består av drygt 350.000 tokens.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Joakim Nivre - Uppsala universitet

Beáta Megyesi - Uppsala universitet

Bengt Dahlqvist - Uppsala universitet

Anna Sågvall Hein - Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Johan Hall - Uppsala universitet

... Visa mer..