Svenskt teckenspråkslexikon

SND-ID: EXT 0408

Skapare/primärforskare

Thomas Björkstrand - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Beskrivning

Svenskt teckenspråkslexikon (2008—) uppdateras kontinuerligt med nya tecken och meningsexempel. För varje uppslagstecken finns teckendemonstration och fotoillustration. För många av dem tillkommer demonstration av meningsexempel.

Sökvägarna är många. Det går bl.a. att söka på ord, handform, läge, i översättning och på ämnesområde. Det går också att få veta alternativa tecken till det tecken man sökt. Det finns i nuläget över 40 olika ämneskategorier att söka på, en del med ytterligare underkategorier. Det går också att göra detaljerade sökningar, exempelvis över handalfabetet, siffror, mindre vanliga tecken etc.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Medverkande

Joel Bäckström - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Patrick Hansson - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Nikolaus Reimer Kankkonen - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Språkresurser

Resurstyp

Lexikal resurs

Tänkt användning

Mänsklig användning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Svenskt teckenspråkslexikon

Beskrivning

19 700 tecken med svenskt ord, video och ämnesuppdelningar.

Dataformat / datastruktur

Text

Stillbild

Video

Skapare/primärforskare

Thomas Björkstrand - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats