Svensk teckenspråkskorpus

SND-ID: EXT 0409

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Lars Wallin - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Anna-Lena Nilsson - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Brita Bergman - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Beskrivning

Svensk teckenspråkskorpus omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av teckenspråkiga.

Korpusmaterialet är fritt tillgängligt via det webbaserade korpusverktyget STS-korpus, detta för användning inom undervisning, forskning och teckenspråkslexikografi. Genom inloggning finns tillgång till ytterligare material och filer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för lingvistik

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
  • Diarienummer hos finansiär: In2008-0276-1-IK
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Urvalsmetod

Under 2009-2011 gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika regioner i landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 – pågående

Språkresurser

Resurstyp

Korpus

Tänkt användning

Språkteknologiskt datorprogram
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Humaniora och konst, Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

teckenspråk

Publikationer

Mesch, J. (2015). Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad (Forskning om teckenspråk XXIV). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 1-25.
URN: urn:nbn:se:su:diva-123713

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk teckenspråkskorpus, version 1

Beskrivning

Svensk teckenspråkskorpus omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av teckenspråkiga.

Dataformat / datastruktur

Video

Skapare/primärforskare

Johanna Mesch - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Lars Wallin - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Anna-Lena Nilsson - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Brita Bergman - Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2009-01-01 – 2011-12-31

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell 4.0 Internationell (CC BY-NC 4.0)

Kontakt för frågor om data

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-09-24
Senast uppdaterad: 2021-11-10