Proteomanalys av phycobiliprotein-antenner hos kryptofyt-algen Guillardia theta som odlades under olika ljusförhållanden

Skapare/primärforskare

Thomas Kieselbach - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Christiane Funk - Umeå universitet, Kemiska institutionen

Beverley Green - University of British Columbia, Biological Sciences Building

Otilia Cheregi - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Beskrivning

Växter och alger har utvecklat olika ljusskördningsmekanismer för optimal leverans av excitationsenergi till fotosystemen. Kryptofytalger har utvecklat en ny löslig ljusuppsamlingsantenn som använder phycobilinpigment för att komplettera den membranlokaliserade Chl a / c-bindande LHC-antennen. Denna nya antenn består av den plastidkodade ß-subenheten, en relik från förfädernas phycobilisome och en ny kärnkodad α-underenhet som är unik för kryptofyter. Tillsammans bildar dessa proteiner den aktiva a1p · α2β-tetrameren.
I alla hittills undersökta kryptofytalger har a-subenheterna duplicerat och diversifierats till en stor genfamilj. Även om det finns transkriptionella bevis för expression av alla dessa gener, antyder de röntgenstrukturer som hittills bestämts att endast två av α-underenhetsgenerna uttrycks signifikant på proteinnivån.
Med proteomik visar vi att i phycoerythrin 545 (PE545) av Guillardia theta, den enda kryptofyten med ett sekvenserat genom, uttrycks alla 20 a-subenheter när algerna växer under vitt ljus. Uttrycksnivån för varje protein beror på intensiteten hos tillväxtljuset,

... Visa mer..

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Thomas Kieselbach - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Christiane Funk - Umeå universitet, Kemiska institutionen

Beverley Green - University of British Columbia, Biological Sciences Building

Otilia Cheregi - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Identifierare

SND-ID: EXT 1130

DOI: https://doi.org/10.6019/PXD006301

Beskrivning

Växter och alger har utvecklat olika ljusskördningsmekanismer för optimal leverans av excitationsenergi till fotosystemen. Kryptofytalger har utvecklat en ny löslig ljusuppsamlingsantenn som använder phycobilinpigment för att komplettera den membranlokaliserade Chl a / c-bindande LHC-antennen. Denna nya antenn består av den plastidkodade ß-subenheten, en relik från förfädernas phycobilisome och en ny kärnkodad α-underenhet som är unik för kryptofyter. Tillsammans bildar dessa proteiner den aktiva a1p · α2β-tetrameren.
I alla hittills undersökta kryptofytalger har a-subenheterna duplicerat och diversifierats till en stor genfamilj. Även om det finns transkriptionella bevis för expression av alla dessa gener, antyder de röntgenstrukturer som hittills bestämts att endast två av α-underenhetsgenerna uttrycks signifikant på proteinnivån.
Med proteomik visar vi att i phycoerythrin 545 (PE545) av Guillardia theta, den enda kryptofyten med ett sekvenserat genom, uttrycks alla 20 a-subenheter när algerna växer under vitt ljus. Uttrycksnivån för varje protein beror på intensiteten hos tillväxtljuset,

... Visa mer..

Språk

Engelska

Analysenhet

Urvalsmetod

Övrigt

Finansiering

Finansiär: Artificial Leaf and Solar Fuel Project, KAW

Diarienummer hos finansiär: KAW 2011-0055

Finansiär: Energimyndigheten

Diarienummer hos finansiär: 2012-005889

Ämnesområde

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Kieselbach T, Cheregi O, Green BR, Funk C. Proteomic analysis of the phycobiliprotein antenna of the cryptophyte alga Guillardia theta cultured under different light intensities. Photosynth Res. 2018 Mar;135(1-3):149-163. DOI:10.1007/s11120-017-0400-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s11120-017-0400-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Phycobili-antennproteiner hos Guillardia theta

Skapare/primärforskare

Thomas Kieselbach - Umeå universitet, Kemiska institutionen orcid

Christiane Funk - Umeå universitet, Kemiska institutionen

Beverley Green - University of British Columbia, Biological Sciences Building

Otilia Cheregi - Göteborgs universitet, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Beskrivning

I dataset ingår alla 45 rådatafiler från masspektrometrianalysen (LC-MS/MS) av de kulturer från algen Guillardia theta som undersöktes i studien. Dessa filer har Waters raw-format och kan processas med kommersiell mjukvara som t.ex. ProteinLynxGlobalServer 3.0 och Mascot Distiller 2.5. De alger som odlades under ljus med optimal intensitet analyserades i NL-serien. De alger som odlades under ljus med hög intensitet analyserades i HL-serien, och de alger som odlades under ljus med låg intensitet

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Övrigt

Publicerad: 2019-11-25