Galluparkivet: En undersökning om tidskriften tegel

Beskrivning:

Datamaterialet ingår i SND:s samling av Gallupinstitutets mätningar från 1942 till 1956. Gallupundersökningarna ger en bra bild av det svenska opinionsläget under 40- och 50-talet, en intressant tid där krigstid och ransonering övergår till framtidstro och optimism. Totalt omfattar materialet cirka 550 frågeformulär och 500 bundna eller häftade rapporter, samt tillhörande dokumentation som t.ex. kodningsblankett och förlagor till pressmeddelanden.
I rapporterna finns uppgifter som exempelvis syfte och urval. Resultatet är presenterat i tabellform uppdelat på kön, åldersgrupp, social grupptillhörighet och stad/landsbygd. I de tillhörande frågeformulären finns exakta frågeformuleringar.
En samlad sida för Gallupundersökningarna, med mer information och möjlighet att söka bland studier och frågor, finns här: https://snd.gu.se/sv/gallup
Samlingen är en gåva till SND, med uppdrag om tillgängliggörande för det svenska forskarsamhället. Digitalisering har skett genom finansiering av Riksbankens Jublieumsfond. Digitalisering och efterbearbetning av de tryckta förlagorna har utförts av avdelningen

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: G257

Beskrivning:

Datamaterialet ingår i SND:s samling av Gallupinstitutets mätningar från 1942 till 1956. Gallupundersökningarna ger en bra bild av det svenska opinionsläget under 40- och 50-talet, en intressant tid där krigstid och ransonering övergår till framtidstro och optimism. Totalt omfattar materialet cirka 550 frågeformulär och 500 bundna eller häftade rapporter, samt tillhörande dokumentation som t.ex. kodningsblankett och förlagor till pressmeddelanden.
I rapporterna finns uppgifter som exempelvis syfte och urval. Resultatet är presenterat i tabellform uppdelat på kön, åldersgrupp, social grupptillhörighet och stad/landsbygd. I de tillhörande frågeformulären finns exakta frågeformuleringar.
En samlad sida för Gallupundersökningarna, med mer information och möjlighet att söka bland studier och frågor, finns här: https://snd.gu.se/sv/gallup
Samlingen är en gåva till SND, med uppdrag om tillgängliggörande för det svenska forskarsamhället. Digitalisering har skett genom finansiering av Riksbankens Jublieumsfond. Digitalisering och efterbearbetning av de tryckta förlagorna har utförts av avdelningen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946-04

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond — dnr In11-1179:1